Fra 2016 blev der indført et revideret Handicap system

Info om handicap systemet

Handicap er indelt i følgende 6 kategorier

Handicapgruppe Handicap
1 -til 4,4
2 4,5 – 11,4
3 11,5 – 18,4
4 18,5 – 26,4
5 26,5 – 36,0
6 37   -  54

   Følgende tabel viser regulering efter turnerings eller EDS runder.
   Forkortelse Sta=Stableford Point

G
r
u
p
p
e

Neutral zone

18 huller Sta.

Neutral zone

9 huller Sta.

Sta. færre end neutral zone,
herunder No Return*:
Flere end 36 Sta:
Fratræk for hvert Sta.
over 36:
Handicap
  Tillæg til handicap:
1 - til 4,4 35-36 - 0,1 0,1
2 4,5 til 11, 4 34-36 - 0,1 0,2
3 11, 5 til 18,4 33-36 35-36
0,1 0,3
4 18,5 til 26,4 32-36 34-36 0,1 0,4
5 26,5 til 36,0 31-36 33-36 0,1 0,5
6 37 -54 (72) - - - 1,0

Der findes 2 typer af handicap

Der findes stadig 2 typer Handicap

1. KLUBHANDICAP
Et Klubhandicap er enten:
Et begynderhandicap over hcp 54
Et handicap med begrænset beregningsgrundlag – et mistet EGA handicap ifbm. HR

2. EGAHANDICAP
EGA Handicap kræver min. 8 scores.
Min. 4 kort fra hver de to seneste sæsoner.
Der er reelt tale om et ”løbende rul” på 24 md.
Mindre end 8 kort ved HR:
Mistet EGA handicap.
Et mistet EGA Handicap kan genetableres ved:
1. Som tidligere at aflevere 3 EDS scores, det er nu meget lettere pga. antal EDS og Vinterregler
ELLER
2. Nå op på 8 kort inden for de sidste 24 mdr. OG bede handicapkomitéen udregne en ny individuel HR.

EDS / også fra spil i udlandet 

Extra Dags Score  Der kan spilles 3 EDS runder pr. uge.

Regulering efter 9 huller: Gruppe 3 - 6 kan aflevere tællende runder efter 9 huller.

EDS fra spil på udenlandske baner
En spiller kan returnerer en kvalificerende score fra en runde spilles under jurisdiktion af en anden nationale forbund (som ikke er spillerens handicapping myndighed).
Hvordan kan denne score blive tællende for spillerens handicap ?

Spilleren skal give sit hjem klub handicap komitee følgende oplysninger:

1. Dokumentation for, at det var en kvalificerende score (fx en kopi af konkurrencevilkårene eller en liste officielle scores)
2. Navnet på den klub, hvor runde blev spillet, og oplysninger om, hvilke forbund der administrere hcp i denne for denne klub
3. Et scorekort med hul-for-hul scores
4. Par af hvert hul
5. Handicap index for hvert spillede hul.
6. USGA Course Rating værdi af banen det teested der blev spillet.
7. Slope Rating værdi af banen det teested der blev spillet.
8. CBA af konkurrencen runde, hvis det er relevant.

Disse oplysninger gør det muligt for spillerens handicap komitee at beregne det korrekte spillehandicap som grundlag for regulering fra udenlandske baner.

Årsrevision 2018

Den simple forklaring er:

"Spillerens tællende scores for året omregnes til det handicapinterval spilleren med størst statistisk sandsynlighed skulle ligge indenfor, for at have produceret sådanne scores. Hvis spillerens nuværende handicap ligger uden for dette interval, justeres handicappet imod intervallet.

F.eks.: En spiller i handicap 15,3 ved årsskiftet har i 2017 afleveret 10 tællende scores med antal stableford points mellerm 21 og 29. Disse omregnes af systemet til et handicapinterval på mellem 17,0 og 21,2. Da spillerens handicap ligger under den nederste grænse justeres spilleren 2 slag op til handicap 17,3"

Mere uddybende forklaring kan hentes HER.

Regulerings tabel - hvor meger går jeg op og ned 

hcpregul

 EGA Handicapsystemet 2016-19

daendenosv