Velkommen til info om banen.

I menuen i venstre er link til alle relevante oplysninger for spil på banen, baneguides, lokaleregler mm. menuer med + har under menuer som foldes ud ved klik.

 

Her under er en nyhedsblog om arbejde på banen, særlige forhold f.eks. vognforbud, midlertidig lokalregler/bladregel. lejeforbedring og lignende.

Hvad der kommer til at ske med greens

dybtepaagreen

Der er et problem, ca 20 cm nede under jorden, hvor der igennem mange år har dannet sig en sål på 10 cm, hvor vandet ikke kan komme igennem – desto mere vand der bliver i de 20cm, jo mindre ilt.

Årsager til at få sænket vandindholdet.

Planterødderne lever i jordens porer. Porerne er enten fyldt med luft eller med vand. Rødderne er akkurat som os helt afhængige af ilt for at leve. Derfor må vandet ud af porerne for, at der kan komme luft til rødderne. 

I dårlig drænet jord vil rødderne vokse i det allerøverste jordlag. Det gør rodsystemet overfladisk og svagt og svækker planternes næringsoptagelse.

Når vi kommer tættere på det rigtige vandindhold får vi flere positive virkninger end øget plantevækst:

-          Jorden får bedre bæreevne for mennesker og maskiner.

-          Tør jord tåler mere slid, inden strukturen ødelægges.

-          De ønskede planter konkurrerer bedre mod ukrudt, der trives med overfladiske rødder, ligeså vel som lav.

-          Man får en tidlig vækststart, fordi jorden bliver tidligere varm.

-          Vinterskaderne bliver færre.

-          Man får en hurtigere og bedre nedbrydning af organisk materiale.

Vandet i jorden

Når vi graver et hul i jorden, oplever vi ofte, at vand bliver stående i hullet. Vandoverfladen kaldes grundvandsspejlet. Under dette niveau - og lidt over - er alle porer i jorden fyldt med vand.

For at opnå den ønskede effekt, er der nogle maskiner der kan anvendes. Nogen af maskiner har vi, og dem vi ikke har, låner vi af andre klubber – som endvidere låner af os (hvilket kun er bestemte klubber).

Greens er opdelt i to grupper. Gruppe 1 (hul nr.: 1, 3, 5, 6, 8) er dem der har de sværeste betingelser; De skal have en vertidrænbehandling, som er af samme type vertidrænmaskine, som I ser på fairways. Den kan komme ned i denne dybde, som vi skal ned i for at bryde den sål, som holder vandet tilbage. Se billedet for nedenfor.

v

daendenosv