Generelle nyheder fra HGC

Nye OB markeringer på banen

ob14

Der er fra i dag d. 28 marts, foretaget ændringer af OB på banen, den væsenligste er på 14 hul hvor den første sø i højre, som hidtil har været gul og rød hazard er ændret således at hele området er OB.

Den primære årsag er, at reglerne bliver nemmere at håndterer for spillere.

Ifølge regel 26-1 Lempelse for bold i vand hazard.

Det er et spørgsmål om kendsgerninger, om en bold, som ikke er blevet fundet efter at være blevet slået hen imod en vand hazard, er i hazarden. Hvis det ikke er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold slået hen imod en vand hazard, men ikke fundet, er i hazarden, skal spilleren gå frem efter Regel 27-1

Det er meget svært at følge denne regel på 14 hul da OB ligger lige op af hazarden, det er faktisk en fysisk umulighed at bestemme om bolden med sikkerhed er i hazarden eller OB, med mindre den findes i hazarden.

Derfor denne nye markering som gør det nemmere at spille hullet, idet det nu er regel 27-2 der er gældende hvis man er i tvivl om bolden er over søen.

27-2. PROVISORISK BOLDk

a. Fremgangsmåde

Hvis en bold kan være tabt andre steder end i en vand hazard eller kan være out of bounds, må spilleren, for at spare tid, spille en anden bold provisorisk i overensstemmelse med Regel 27-1. Spilleren skal: (i) bekendtgøre overfor sin modstander i hulspil eller sin markør eller en medslagspiller i slagspil, at han agter at spille en provisorisk bold ; og (ii) spille den provisoriske bold , før han eller hans partner går frem for at søge efter den oprindelige bold.

Der er også mindre ændringer på hul 7,12 og 15 som gør det lettere at se om bolden evt. kan være OB og derved  spare tid.

daendenosv