Generelle nyheder fra HGC

Masterplan for banen

Bestyrelsen har indgået en aftale med banearkitekt Philip Spogard om udarbejdelse af en udviklingsplan for vores 18 hullers bane og driving range. Arbejdet kommer til forløbe i det meste af 2017, og planen forventes præsenteret på et medlemsmøde i efteråret. Det daglige arbejde med masterplanen sker i et samarbejde mellem Philip Spogard og baneudvalget. Bestyrelsen er styregruppe for arbejdet og der er etableret en fokusgruppe med repræsentanter for klubber i klubben, sportafdelingen og turneringsudvalget"de kan ses her under".

På debat side kan alle klubbens medlemmer skrive indlæg med synspunkter om banens udvikling. Baneudvalget vil løbende skrive om hvordan arbejdet skrider frem, og svare på konkrete spørgsmål som stilles af medlemmerne.

Link til debat siden.

daendenosv