Generelle nyheder fra HGC

Det er med stor glæde, at vi kan byde velkommen til Carina og Anders, der fra januar 2018 er vores nye forpagtere af vores restaurant. Carina og Anders kommer begge med stor erfaring fra hotel- og restaurationsbranchen i nærområdet og har derigennem skaffet sig et særdeles godt kendskab til lokalområdets kunder og god restaurantdrift. Hertil kommer, at Carina og Anders støttes af Jan og Susanne Jørgensen, der gennem en lang årrække har drevet egen cafe & restaurant i Helsingør.

Vi glæder os til et godt samarbejde, og bestyrelsen vil i løbet af den kommende måned introducere Carina og Anders til repræsentanter for klubbens medlemmer med det formål at give de bedst mulige betingelser for deres forberedelse til den bedst tænkelige start. Sammen med repræsentanter fra "Klubberne i klubben", udvalg, ansatte og andre vil bestyrelsen nedsætte en "Fokusgruppe-Restaurant", for at skabe de bedst mulige forudsætninger for input, feedback og gode ideer til restauranten.

Vi glæder os til samarbejdet og til at byde Carina, Anders, Jan og Susanne velkommen i HGC!

Bestyrelsen

daendenosv