Generelle nyheder fra HGC

golfensdag2018Golfens Dag 2018 løb af stablen den 22. april, og der var i år ekstra stor tilslutning. Da dagen var slut, drog hele 56 gæster og 29 klubværter hjem – trætte og mætte af oplevelser og udfordringer.

En smuk dag med et stramt program

Solen skinnede heldigvis, da Elisabeth Sørensen og Michael Clausen fra bestyrelsen bød velkommen på terrassen. Nyspillerudvalget fortalte kort om dagens program, og gæster og klubværter blev matchet.

På driving range tog klubtræner Nikolaj Nissen og hans assistent Anna Schmidt imod halvdelen af gæsterne, og her blev man introduceret til grundsving i teori og praksis. På putting green indviede klubværterne den anden halvdel af gæsterne i den svære puttekunst. Bagefter byttede man om, så ’putterne’ kom på driving range og omvendt. På den måde kom alle igennem det, de skulle.

Ved frokosttid var der sandwich og drikkevand på par 3-banen, inden det gik løs med det ”rigtige” golfspil. Her erfarede man, hvor svært – men især sjovt – golfspil er! Skjulte talenter dukkede frem i lyset, mens andre måtte sande, at et par timers øvelse næppe er nok... Men alle morede sig og fik et fint indtryk af, hvad golf kan være.

Afrunding på terrassen

Efter strabadserne på banen sluttede vi af med at orientere om mulighederne for at komme videre med begynderkurser, medlemskab mv. Som den store finale trak vi lod om to greenfee-billetter til par 3-banen og om hovedgevinsten, et begynderkursus, som blev vundet af en glad Jens Bruun Andersen. Tillykke!

20 personer meldte sig prompte til et af vores begynderkurser. De første starter allerede på lørdag den 28. april, hvor vi har et intensivt weekendkursus. En del var interesseret i at komme videre, men kunne ikke melde til på stående fod. De har givet tilsagn om at ville kontaktes.

Også de helt unge var mødt op

Blandt gæsterne var syv unge mennesker under 18 år. Til dem havde Lisa Drevsholt og Jesper Poulsen sammensat et specialprogram. De unge blev som alle andre introduceret til golfspillet og prøvede kræfter med spillet på par 3-banen. De unge var glade for arrangementet – selvom Noah nok mente, at han da manglede at komme ud og spille på den store bane…

Tak for hjælpen!

Med årets store fremmøde var det i år en endnu større opgave at skaffe frivillige klubværter – men heldigvis stillede 29 op, og det fungerede fint med to-tre gæster pr. klubvært. Klubværtens opgave er at støtte og følge gæsten dagen igennem, og uden deres store entusiasme og gå-på-mod havde det ikke været muligt at gennemføre en så vellykket Golfens Dag.

Nyspillerudvalget skylder alle klubværter en stor tak for indsatsen! Også en kæmpe tak til ”logistikdrengene”, klubbens træner og hans assistent samt til shop og restaurant for støtte under dagen.

Her er link til en række billeder fra dagen.

På Nyspillerudvalget’s vegne

Carsten

daendenosv