Kære medlemmer,

Efter godt tre år på posten som bestyrelsesformand er jeg - og resten af bestyrelsen - nået til den konklusion, at der er behov for nye kræfter på formandsposten.

Jeg har derfor besluttet at fratræde som formand med øjeblikkelig virkning.

Det har været et stort privilegium at være med til at lede klubben gennem de seneste år, og der er mange gode stunder og opgaver at se tilbage på.

Helsingør Golf Club er en fantastisk klub, og jeg håber på flere gode golfoplevelser i fremtiden på vores fantastiske bane og sammen med alle jer.

Jeg ønsker den samlede bestyrelse tak for godt samarbejde og held og lykke fremover.

De bedste hilsner
Søren Bruhn