Kære Medlemmer

 
Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling
 
 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i

Helsingør Golf Club

Torsdag, den 13. december 2019 kl. 18.00 på

Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Orientering om klubbens økonomiske situation

        v/advokat Ken Torpe Christoffersen og Preben Kristiansen (Helsingør Golf Club)

  1. Forslag stillet af bestyrelsen, som sættes til afstemning

Forslag 1:

Medlemmerne opkræves kontingent samt skabsleje m.v. månedligt fra den 1.2.2019 (dækkende kontingent for juli måned 2019 osv.) - udover det allerede indbetalte kontingent m.v. pr. 1.1.2019 dækkende perioden 1.1.-30.6.2019. * mere info se nederst.

Forslag 2:

Der udstedes gældsbrev forrentet med mindsterenten, såfremt medlemmer ønsker at låne klubben midler i 2019.

 

 


Der gøres opmærksom på at der kan stemmes ved fuldmagt.
 
Følgende medlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlingen:

- Juniorer, der ikke er fyldt 18 år på dagen for generalforsamlingen

- Passive medlemmer

- Alle medlemmer med spilleret på Par 3 banen, herunder også passive medlemmer
 
Link til indkaldelsen samt fuldmagt som kan skrives ud, kan hentes i download kartoteket.
 
_______________________________________________________
 

*Alle medlemmer opkræves kontingent samt skabsleje f.t. 1.1.-30.6. pr. 2. januar 2019.

Herefter opkræves kontingent samt skabsleje således:

Pr. 1.2.2019 = juli måned 2019

Pr. 1.3.2019 = august måned 2019

Pr. 1.4.2019 = september måned 2019

Pr. 1.5.2019 = oktober måned 2019

Pr. 1.6.2019 = november måned 2019

Pr. 1.7.2019 = december måned 2019

OSV

Hvilket betyder, at et medlem altid har betalt kontingent 6 måneder forud.