Yderligere information om forslag stillet til ekstraordinær generalforsamling den 13.12.2018, samt svar på de vigtigste tvivlspørgsmål vi har fået stillet, der vil give bedre grundlag for at stemme ved fuldmagt:

Bestyrelsen har fået bevilget yderligere kredit fra vores bank, til at klare betalinger frem til ekstraordinær generalforsamling den 13.12.2018. Banken betinger sig for yderligere kredit, til betaling af alle regninger som skal betales inden årets udgang, at bestyrelsens forslag 1 i indkaldelsen vedtages.

Bestyrelsen sætter forslag 1 til afstemning, selv om spørgsmålet om betalingsterminer efter vedtægternes pkt. 4 kan besluttes af bestyrelsen, fordi bestyrelsen ønsker et klart mandat fra generalforsamlingen.

Banken er på et møde fredag den 30.11.2018 blevet præsenteret for en samlet plan, som hvis den bliver godkendt på generalforsamlingen, vil kunne løse klubbens likviditetsudfordring fremadrettet. Banken er som en del af planen blevet forelagt en økonomisk opstramning af budget for 2019, herunder planerne for en styrkelse af klubbens økonomistyring. Det er på dette grundlag at banken har indvilget i at give klubben en markant forøgelse af kreditten frem til januar 2019. 

 

Der er kommet spørgsmål om reglerne for udmeldelse efter evt gennemførelse af forslag 1: Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling i marts 2019 stille forslag om tilpasning af reglerne om udmeldelse til de nye betalingsprincipper i forslag 1. De ændrede regler vil ikke påvirke mulighederne for udmelding pr 1.7.2019 ved varsel inden 1.5.2019. 


Hele baggrunden for den situation klubben er havnet i, status for økonomien, samt den samlede plan for hvordan bestyrelsen vil løse udfordringerne, vil blive fremlagt detaljeret på ekstraordinær generalforsamling den 13.12.2018.

Hvis forslag 1. vedtages, bortfalder forslag 2.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at deltage og høre mere detaljeret om baggrund og planer.