hgc logostor
Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling afholdt d. 13 dec. 2018 er lagt på siden og kan henten i download kartoteket.
Samme sted ligger slides fra bestyrelsens præsentation, som der henvises til i referatet.
Link til download kartoteket her!