keyBesluttedes på generalforsamlingen i 2008.

“Kontingentet betales årligt i 20 år svarende til kreditforeningslånets løbetid. Beløbet henlægges til en særlig byggefond til dækning af de fremtidige prioritetsydelser.”

Der har siden 2008 været ført en særlig indtægtskonto med indbetalinger af byggefondskontingentet, men ikke ført et specifikt regnskab for ind- og udbetalinger, samt evt. beholdninger. Terminsydelserne har i alle årene været væsentlig højere end de indbetalte byggefondskontingentet, så der ville i givet fald heller ikke være en beholdning på en sådan konto.

Bestyrelsen har besluttet at lægge det særlige byggefondskontingent ind som en fuldt integreret del af kontingentet fra kontingentopkrævningen i februar 2019. Der vil herefter ikke blive ført en særlig indtægtskonto for denne del af kontingent.

vh

Bestyrelsen