Bestyrelsen har besluttet at sætte en begrænsning på antal hverdags / flex medlemskaber.
Af økonomiske grunde sættes antallet til maks. 150 stk.
Der vil ikke kunne optages nye hverdags / flex medlemmer eller skiftes status til hverdags/flex medlemmer før antallet er under 150.
Medlemmer kan blive skrevet på venteliste til hverdags / flex medlemskab.