I følge klubbens vedtægterne nyheder besty§ 8 har bestyrelsen i tilfælde af vakance mulighed for at supplere sig selv, indtil næste generalforsamling.
 
Vi har på den baggrund valgt at supplere bestyrelsen med Allan Patrick Woods, som vil træde ind som baneformand.