hgclogo ubag40 40Bestyrelsen vil gerne gøre de af klubbens medlemmer som lejer skabe opmærksom på reglerne for leje og især fraflytning:
 

Leje

Betaling for leje af skabet vil blive opkrævet med halvdelen den 1. januar og den 1. juli.

Bestyrelsen fastsætter den til enhver tid gældende skabsleje.

Fraflytning

Medlemmet skal tilbagelevere skabet til Helsingør Golf Club i ryddelig og rengjort stand.

Såfremt medlemmet ikke har tømt sit skab ved lejemålets udløb eller Helsingør Golf Club har op­sagt lejemålet grundet manglende betaling af lejen, er Helsingør Golf Club med omgående virk­ning berettiget til at rydde dette.

Indholdet af skabet vil ikke blive opbevaret af Helsingør Golf Club og medlemmet kan ikke gøre Helsingør Golf Club erstatningsansvarlig herfor.

Mere info kan læses her!