Ved nylig revision af medlemstal hvor alle er sat i rette kategorier, er tallene opgjort til nedenstående, her er indregnet medlemmer som fik et særligt tilbud i 2018 og allerede har betalt 2019 kontingent, samt sponsorater og kontingen fri.
 
  Fuldtidsmedlemmer 731
  Hverdags/Flex medlemmer 158
  Voksne på par  banen 200
  Junior /Ynglinge 57
  Junior på par 3 banen 38
  Træningsmedlemmer 7