Kære medlemmer.
Hvis du ikke er tilmeldt BetalingsService inden den 8. februar, vil du blive opkrævet fakturagebyr på kr. 50,- på din faktura for næste kontingent.
Klubben betaler Nets for udsendelse af faktura på girokort pr. post, hvis du ikke er tilmeldt PBS.
OBS. Den første opkrævning du tilmelder bliver ikke betalt, så tilmelder du din opkrævning for juli, til betaling 1. Feb. bliver den ikke trukket automatisk.
 
Link til tilmelding til Betalings Service