nyheder besty

Vores chefgreenkeeper Søren Aare Tømming har efter 27 år i HGC valgt, med udgangen februar, at søge nye udfordringer indenfor golfsporten. Det er et stort tab for vores klub.

Søren har med skiftende bestyrelser og baneformænd stået i spidsen for mange års løbende udvikling af banen og træningsfaciliteterne. Søren har under omskiftelige forhold holdt sammen på mænnerne i greenkeepergården, og med en stor portion humor skabt en holdånd og en vilje til at løse selv meget svære situationer.

Søren har stået bag mange forbedringer af hullerne på vores store bane gennem årene, og vi har oplevet klare forbedringer af spillekvaliteten på banen, hvilket Søren har skabt med sit team, et professionelt samarbejde med vores græskonsulent og erfagruppen af greenkeepere i Nordsjælland..

Et af Sørens hjertebørn har været arbejdet med det der karakteriserer vores bane mest - de omkring 3000 store gamle træer. Løbende udtynding, opstamning og nyplantning har gennem årene skabt Helsingør kommunes smukkeste park.

Søren har altid været en værdsat kollega blandt de andre chefgreenkeepere og greenkeeperforeningen udnævnte ham i 2014 til årets greenkeeper. Søren holdt på foreningens årsmøde i den forbindelse foredrag om chefgreenkeeperens rolle og udfordringer i en periode, hvor golfsporten og klubberne er under pres.

Søren har også været den drivende kraft bag de seneste år forbedring af træningsforholdene i HGC. Allerede i de første år i HGC byggede vore greenkeepere par3 banen. I de seneste 5 år er den udbygget med et nyt træningshus, et nyt indspilsområde og som kronen på værket vores fantastiske driving range. Den nye driving range og det nye hul 10 fik klubben finansieret via elkabelprojektet, og gennem en kæmpe indsats fra Søren og greenkeeperstaben.

Alt i alt efterlader Søren en klub med optimale bane- og træningsfaciliteter. Bestyrelsen takker Søren for et godt samarbejde gennem alle årene og ønsker ham al held og lykke i det nye job.

For medlemmer og samarbejdspartnere der ønsker at hilse på Søren afholder bestyrelsen en reception i restauranten tirsdag d. 26 feb. fra kl. 14:00 til 16:00

Bestyrelsen