nyheder besty
Der afholdes ordinær generalforsamling d. 26 marts 2019
 
I følge klubbens vedtægter § 7 skal forslag fra medlemmerne, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. februar.

Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.