Kære HGC medlem,
Den nuværende bestyrelse har fungeret i 4 måneder. Tiden er nu inde til at, vi kan give en status på bestyrelsens arbejde,
den fremtidige strategi samt en status på klubbens økonomi. 
Du inviteres derfor til medlemsmøde:
Mandag den 12 august 2019 kl. 18:00 på Konventum ( LO-Skolen )

Vel mødt.

Mange hilsner
p.v.a. HGCs bestyrelse

Lars Svejstrup
Formand