Retningslinjer for deltagelse

Alle matcher er i 2017 tællende matcher. efter følgende fremgangsmåde.

Du skal samtidig med at du bestiller en tid i golfbox tilmelde dig matchen for dagen som også ligger under turneringer i Golfbox, du kan stadig spille på hvilket tidspunkt og med hvem du har lyst.

Men du skal huske at aflevere dit kort i kassen så taster VI dit kort som derved bliver en tællende score.

Har du ikke lyst til at blive reguleret så undlader du blot at tilmelde dig matchen i golfbox, du kan stadig spille Holgers, men deltager ikke i matchen og dermed heller ikke i præmierne.                                    

Der spilles fortrinsvis 4-bolde, der spilles i 4 rækker i 2017.  (A +8 – 9,8.) (B 9,9 – 18,4)(C 18,5 - 26,4) (D 26,5- 40). Der spilles til en ordre of merit, fra alle 4 rækker.

Ved lige scores laveste spillehandicap.                                                    

HD tider er fremover 09.00-09:54 inkl. og 15.00-16.39 inkl.                               

Matchprogrammet, når det er udarbejdet, vil ligge på hjemmesiden.

Kontingent for 2017 er til  kr. 350:-

Indmeldelse formular

Indbetaling bedes betalt via netbank konto nr. 1551 – 12402368  
Husk at skrive medlemsnummer og navn på overførslen

INDBETALING SKAL SKE SENEST DEN 1. april

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Holger´s Dreng

daennosv