mexican

Vi spiller en Mexican Scramble med gunstart kl. 13:00 d. 28 sep og efterfølgende er der spisning og kåring af årets Holger og øvrige rækkevindere mm.

Spisning er kl. 18:30 kan du kun deltage i spisningen så melder du dig direkte til Cristine

Propositionerne for turneringen er som følger:

Hvert hold består af 3 spillere.

Holdene er sammensat, således at handicapgennemsnittet er tilnærmelsesvis det samme for hvert hold.

Alle spillere driver ud på hvert hul.

Der vælger et drive og boldens positionen markeres med en tee.

Der holdes regnskab med, hvis drive der vælges, idet hver enkelt spiller skal have sit drive valgt mindst 5 gange.

Den spiller, hvis bold er valgt må IKKE slå næste slag, men træder ind igen efter det slag er slået.

De 2 øvrige spillere slår deres slag fra det valgte sted (indenfor et scorekort og ikke nærmere hullet). Bemærk! Bolde skal placeres på tæt klippe de områder, og droppes hvis den valgte bold er i rough eller i en hazard.

Den ovennævnte metode fortsætter indtil bolden er i hul..

Dvs., alle 3 spillere driver ud fra Teestedet, efterfølgende er der KUN 2 spillere der skal spille.

På green gælder samme metode.

Den valgte bold markeres og de 2 spillere, hvis bold ikke er valgt, putter fra den position.

Hver spiller skal markere bolden efter sit put. Der fortsættes fra hver udvalgt position, indtil bolden er i hul.

Bemærk! Hvis en spiller putter og misser, men derefter putter bolden i hul, så er scoren tællende, selvom de øvrige spillere ikke har nået at putte.

Der føres kun et scorekort, hvor holdets score på hvert hul anføres. Det samlede resultat er holdets bruttoscore.

I tilfælde af scorelighed anvendes sidste 9, sidste 6, sidste 3, sidste hul og lodtrækning.

Vel mødt i tilmelder jer i golfbox