Kære medlem af Holgers Drenge.

Efter veloverstået generalforsamling i november, har den nye bestyrelse nu haft sit første møde. Vi har fordelt poster og ansvarsområde som følger :

  Formand:    Peter Thomsen Hansen   
  Kasserer: Flemming Hansen  
  Sekretær:  Hans Bæk Nielsen  
Vi ser alle frem til et rigtig godt samarbejde, til glæde for alle Holgers Drenge i 2019.

Kontingentet for 2019 forbliver uændret nemlig 350.- kr. som bedes indbetalt inden 1. april.  2019 til kontonr.  1551  12402368. Alternativt på mobil pay nr. 26518. Husk at angive medlems nr. og navn.

Jeg skal ikke undlade at opfordre alle der har mulighed for det, til at møde op til HGC’s  ekstraordinære generalforsamling, i morgen torsdag d. 13/12 kl. 18:00 på  Konventum.

Med ønske om en rigtig god jul og godt nytår.

På vegne af Holgers Drenge.

Peter Thomsen Hansen