Lokale Regler for Helsingør Golf Club


 

1.

Banemarkeringer

Hvide pæle

Out of bounds

Gule pæle eller plader

Vandhazard

Røde pæle eller plader

Parallel vandhazard

Blå pæle eller spray

Areal under reparation

Blå pæle med sort top

Areal under reparation med spilleforbud

2.

Ved spil af 9. hul er 1. hul Out of Bounds. Ved spil af alle andre huller er de hvide pæle ikke-flytbare forhindringer.

3.

Den bane nære kant af asfalten på vejen til højre for 10. hul angiver Out of Bounds grænsen.

4.

Veje og stier på banen belagte med grus eller sten er kunstigt overfladebelagte.
Lempelse efter Regel 24-2b. Alle andre veje og stier er integrerende dele af banen.

5.

Alle gule, røde og blå markeringer, 150m markeringspæle samt beplantninger forsynet med blå tape er ikke-flytbare forhindringer.
Lempelse efter Regel 24-2b.

6

Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.

7.

For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der måler afstand.
Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeændringer, vindhastighed m.v.), overtræder spilleren Regel
14-3.

 8. USGA og R&A har offentliggjort en ny Lokal Regel som klubber og/eller komitéer kan tage i brug fra d. 1/1/2017. 

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

Godkendt af DGU marts 2017

 

daendenosv