2018

Kære medlemmer af Ophelia

Godt nytår og nyt fra bestyrelsen

Vi håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år, og herfra skal lyde et GODT NYTÅR til jer alle hver især.

Vi sender hermed en lille opdatering over, hvad vi som bestyrelse har foretaget os indenfor de sidste par måneder.  

Matchprogram for Ophelias sæson 2018

Allerførst kan vi fortælle, at vi har fået vores matchprogram på plads for sæson 2018. Så snart vi har fået folderen med matchprogrammet udarbejdet,

vil I modtage det på mail og det vil blive lagt på Ophelias hjemmeside og facebookside.

I kan dog allerede nu se alle matchdatoerne via HGCs hjemmeside under ”Generelle nyheder fra HGC” – filen hedder årshjul 2018.

Det første arrangement der finder sted, er Ophelias årlige generalforsamling.

Den holdes onsdag den 4. april, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Nye forpagtere af restauranten i HGC

Den 13. januar 2018 overtager de nye forpagtere restauranten i Helsingør Golfklub.

De nye forpagtere hedder Anders og Carina, og med sig har de noget familie – Susanne og Jan, som også vil være at træffe i restauranten.

HGCs bestyrelse har nedsat en ”fokusgruppe restaurant”, med repræsentanter fra de forskellige klubber i klubben og udvalg der er i HGC.

Fra Ophelia er vi også repræsenteret. Fokusgruppen har holdt sit første møde i starten af december 2017, hvor vi har mødt de nye forpagtere.

Formålet med fokusgruppen er, at skabe en stærk og effektiv kommunikation, og et godt samarbejde ml. restauranten og medlemmerne.

Samtidig er fokusgruppen nedsat således, at der sikres de bedst mulige betingelser for, at restauranten og klubben får en rigtig god start på samarbejdet.

Ved det første møde blev der delt mange meninger, holdninger og ønsker fra de forskellige repræsentanter til de nye forpagtere.

Det var et rigtigt godt møde, og de nye forpagtere glæder sig til at overtage restauranten og komme i arbejdstøjet.

Fokusgruppen vil fortsætte med at holde møder med de nye forpagtere i 2018.

I Ophelias bestyrelse er vi ikke i tvivl om, at vi får et godt samarbejde med Anders, Carina, Susanne og Jan.

 

Nytårskur samt reception for Restaurant Helsingør Golf Club

Traditionen tro holdes der nytårskur i klubben, hvor vi som medlemmer har mulighed for at ønske hinanden et godt nytår.

Nytårskuren holdes den 13. januar 2018 kl. 12.00. Der holdes  samtidigt reception ift. restauranten.

Her får I mulighed for at hilse på de nye forpagtere af restauranten, som er vært for lidt lækkert.

Ophelias bestyrelse håber, at I har mulighed for at møde op til nytårskuren.

Med disse ord ønskes I alle et fortsat GODT NYTÅR.

Mange hilsner

p.v.a. Ophelias bestyrelse

Ann Hansen

Formand