logo transperant edited 2Indkaldelse til generalforsamling / infomøde i OPHELIA

Onsdag den 3. april 2019 kl. 18.00 i HGC’s klubhus

 

 Dagsorden:

1. Valg af dirigent - Bestyrelsen indstiller Helle Hansen som dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab til gennemsyn og godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent - Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

    Følgende er på valg og har tilkendegivet, at de modtager genvalg:
    Ann Hansen, Helle Midtgaard, Lene Brandt Arentoft, Ulla Ring

    Nyt best.medlem jfr. vedtægternes §7. Bestyrelsen indstiller Elisabeth

    Dreijer Sørensen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

    Følgende er på valg og har tilkendegivet, at de modtager genvalg:
    Christa Aalund (revisor)

    Hanne Tullberg (revisor suppleant)

8. Eventuelt

 

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Kan fremsendes til formand Ann Hansen på mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ophelias nuværende vedtægter kan ses på Ophelia’s hjemmeside.

Tilmelding til middag:

Der er middag efter generalforsamlingen – ca. kl. 19.00. Ønsker du at deltage i middagen, sker tilmelding via golfbox senest den 27. marts. Middagen koster kr. 135, som betales direkte til restauranten. Tilmeldingen hertil er økonomisk bindende. Middagen består af 3 slags frikadeller, (Lam, Gris & Græsk), tzasiki, 2 slags salater, Brød, kaffe & småkager.

På vegne af bestyrelsen

Ann Hansen

Formand