ophelia helsingr golf clubIMG 3143 edited 1Ophelia blev grundlagt af Inger Kastoft i 1971    logo

Som medlem optages alle kvindelige medlemmer af Helsingør golf club som er fyldt 21 år og har et handicap på max 40
Spilledag er Onsdag, der bestilles tid via golfbox, følgende tider er reserveret til Ophelia hver onsdag: fra kl. 8:33 - 10:03 samt fra kl. 15:00 til kl. 16:30 De øvrige mellemliggende tider kan bookes via golfbox.

Tider der ikke anvendes, frigives 6 dage før kl. 22:00

Kontingent 350 kr. om året.
Bankindbetaling sker til Ulla Ring
Bank reg. 2313 Kontonr. 6266 170 759

Husk oplysning om dit Hgc medlemsnummer + navn

Nyheder omkring Ophelia vil kunne læses herunder i Blogform og på facebook

Medlemskab klik og udfyld     

logo transperant edited 2Indkaldelse til generalforsamling / infomøde i OPHELIA

Onsdag den 3. april 2019 kl. 18.00 i HGC’s klubhus

 

 Dagsorden:

1. Valg af dirigent - Bestyrelsen indstiller Helle Hansen som dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab til gennemsyn og godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent - Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

    Følgende er på valg og har tilkendegivet, at de modtager genvalg:
    Ann Hansen, Helle Midtgaard, Lene Brandt Arentoft, Ulla Ring

    Nyt best.medlem jfr. vedtægternes §7. Bestyrelsen indstiller Elisabeth

    Dreijer Sørensen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

    Følgende er på valg og har tilkendegivet, at de modtager genvalg:
    Christa Aalund (revisor)

    Hanne Tullberg (revisor suppleant)

8. Eventuelt

 

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Kan fremsendes til formand Ann Hansen på mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ophelias nuværende vedtægter kan ses på Ophelia’s hjemmeside.

Tilmelding til middag:

Der er middag efter generalforsamlingen – ca. kl. 19.00. Ønsker du at deltage i middagen, sker tilmelding via golfbox senest den 27. marts. Middagen koster kr. 135, som betales direkte til restauranten. Tilmeldingen hertil er økonomisk bindende. Middagen består af 3 slags frikadeller, (Lam, Gris & Græsk), tzasiki, 2 slags salater, Brød, kaffe & småkager.

På vegne af bestyrelsen

Ann Hansen

Formand                                                            

daendenosv