Danish Dutch English Finnish German Norwegian Swedish

Velkommen til Ophelia's sider

Ophelia er dameklubben i Helsingør Golf Club

Ophelia blev grundlagt af Inger Kastoft i 1971
Som medlem optages alle kvindelige medlemmer af Helsingør golf club som er fyldt 21 år og har et handicap på max 40
Spilledag er Onsdag, der bestilles tid via golfbox, følgende tider er forbeholdt Ophelia Kl.8.33 til og med 10.03.
Samt om eftermiddagen fra Kl. 15.09 til 16.30, de øvrige mellemliggende tider kan bookes via golfbox.
Tider der ikke anvendes, frigives 7 dage før spilledagen.

Kontingent 350 kr. om året. Bankindbetaling sker til Ulla Ring
Bank reg. 2313 Kontonr. 6266 170 759

Husk oplysning om dit Hgc medlemsnummer + navn

Ophelia Piger Facebook side

Nyheder omkring Ophelia vil kunne læses herunder i Blogform.

Handicap regler, for alle turneringer i klubben.

For at lette arbejdet med at taste korrekte scores efter senior, Ophelia og holgers turneringer, bedes alle som har tilmeldt sig til turneringen i Golfbox og har været ude og spille på dagen, om af aflevere deres scorekort, ønsker man ikke sin score registreret kan man blot skrive NR på kortet.

Har du tilmeldt dig turneringen, og ikke har mulighed for at deltage, så slet dig fra turneringen, samtidig med at du sletter din tid i golfbox.

Efter de nye handicap regler er følgende gældende, også for de 3 klubber i klubben som arrangerer "tællende" turneringer.

TÆLLENDE RUNDE (QUALIFYING ROUND)
En tællende runde er enhver runde (inkl. NR) i en tællende turnering eller en runde som før start er registreret som EDS.

REGULERING AF HANDICAP
Systemet vil regulere dit handicap afhængigt af den tællende score du afleverer.
Reguleringen af handicappet træder i kraft umiddelbart efter runden, uanset om scoren er indtastet i et IT system.
Du er forpligtet til at kende dit nøjagtige handicap på alle tidspunkter (se også "Delt ansvar" nedenfor). 
En tællende runde skal altid registreres ved at aflevere et scorekort, uanset om dit handicap skal forøges, sænkes eller forblive det samme.
Scorekortet skal afleveres til turneringsafholderen eller klubben umiddelbart efter den tællende runde. 

Hvis du afleverer en score i din bufferzone reguleres dit handicap ikke. Hvis du afleverer en score under din bufferzone skal handicappet forøges, mens scores over bufferzonen resulterer i en sænkning af dit handicap 

DELT ANSVAR –SPILLEREN OG KLUBBEN (HANDICAPKOMITÉEN)

For at sikre en korrekt og effektiv anvendelse af EGA Handicapsystemet er det afgørende, at alle involverede påtager sig ansvaret for en retfærdig regulering af handicap.
Hver spiller er i sidste ende ansvarlig for sit handicap og for eventuelle ændringer, der er nødvendige i forhold til regulering i forbindelse med tællende runder.

understreg

logo Asserbo     

Åben damedag i Asserbo 19. August . Gunstart kl. 9.00

Klik her for at se indbydelsen

                                                                                                                   logo transperant

Blandet15               Kære medlemmer af Ophelia.

 

Velkommen til en ny sæson:

Bestyrelsen ønsker både nye samt tidligere medlemmer af Ophelia velkommen til dette års sæson, og håber på mange hyggelige timer sammen igennem året.

Ny bestyrelse samt formandsskifte i Ophelia:

På generalforsamlingen de. 6. april 2016 blev der valgt en ny bestyrelse, idet 3 bestyrelsesmedlemmer ikke ønskede genvalg. Der blev valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer :

Ann Hansen, Lene Arentoft og Helle Midtgaard.

Hanne Tullberg ønskede efter 15 år i bestyrelsen, heraf 7 år som formand, - at afgå som formand.

Hanne Tullberg fortsætter dog 1 år mere for at videregive sine erfaringer.

Den nye bestyrelse er:

  Formand:  Ann Hansen
  Næstformand: Hanne Tullberg
  Kasserer: Ulla Ring
  Sekretær: Katja Valentiner
  Præmier: Lene Arentoft
  Diverse: Berit Hansen
    Helle Midtgård
  Lone Boelsmand fortsætter som Ophelias webmaster.
Medlemskab i Ophelia og betaling heraf:

Den 1. maj er deadline for indbetaling af kontingent. Er der ikke indbetalt inden denne dato, kan du ikke længere skrive dig på de tider Ophelia har til rådighed. Kommer der nye medlemmer efterfølgende, åbnes der selvfølgelig op for rettighederne til tiderne efter indbetaling af kontingent.

Retten til at modtage præmie for dagens match fraskrives,hvis kontingent ikke er indbetalt og registreret på kasserens konto.

Er du nyt medlem ?

Det kan føles svært, at deltage som nyt medlem i en klub der har været etableret så længe som Ophelia,men alle er MEGET velkomne og vi bider ikke smilie gross 292Synes du det er svært at finde en makker at spille med, så er du velkommen til at tage kontakt til een fra bestyrelsen. Vi hjælper dig gerne med at finde en golfmakker. Vi går også gerne selv med dig og spiller. Du kan finde vores kontaktoplysninger på HCGs hjemmeside under Ophelia/ bestyrelse.

Programmet for 2016 kan ses på hjemmesiden,ligesom resultaterne løbende sættes ind 

Tilmelding til matcher foregår ved tidsbestilling og på turneringslisten i golfbox,senest dagen før kl. 22. Husk tilmeldingen på turneringslisten,da du ellers ikke vil kunne modtage præmie for en match.

Eclectic- Marianne Ehler og Annette Barnekow har tilbudt at videreføre Eclectic i eget regi igen i år. Det er lettest, hvis du sætter 50 kr. ind på Mariannes konto.Kontonummeret fremgår af listen i omklædningsrummet.

Golfbox - 9 eller 18 huller:

Nogle spiller kun 9 huller. Ring/ giv besked til de øvrige på bolden, så de er klar over det inden de går ud. Så kan de der gerne vil spille 18 huller få muligheden og der er ikke nogen der står alene tilbage uden medspiller/markør. Ved udeblivelse skal man slette sig i golfbox. Nogle piger har desværre oplevet ,at de ikke har nogen at spille med - så husk at give besked til de øvrige spillere.

Ophelias egen facebookside: facebook

På generalforsamlingen fremkom der et ønske om, at Ophelia får sin egen lukkede facebookgruppe. Bestyrelsen har taget denne anmodning op, og har åbnet facebookgruppen Ophelia HGC. Find den på facebook og anmod om optagelse. På facebooksiden er alle input velkomne.

Det kan være ,at du mangler en medspiller en onsdag, så kan du evt. finde en Ophelia makker igennem facebookgruppen.

Kedelig oplevelse - som vi gerne vil være foruden:

Sæsonen er desværre startet med en kedelig oplevelse for et nyt Ophelia medlem. Hun havde skrevet sig på en Opheliatid, hvor der stod 3 andre. Kort tid efter flyttede de 3 andre sig over på en anden tid. Det nye Ophelia medlem stod alene tilbage på tiden og blev efterladt med en følelse af, ikke at være velkommen og blev utrolig ked af det. Vi ved godt, at det kan skyldes en misforståelse, men vi opfordre til, at alle lige tænker over en situation som denne og ikke "efterlader" en anden alene på en tid.

Skal du spise i restauranten efter din golfrunde ?

Hvis du - allerede inden du begynder din goldrunde - ved, at du skal spise i restauranten når din golfrunde er færdig, så kan du forhåndsbestille / gøre opmærksom på dette ved, at henvende dig til Christine el. een af hendes medarbejdere.

Med disse ord ønsker vi jer alle en gpd golfsæson.

På bestyrelsens vegne

Ann Hansen /Hanne Tullberg