"Skriv din mening om udvikling af vores bane"

Bestyrelsen har indgået en aftale med banearkitekt Philip Spogard om udarbejdelse af en udviklingsplan for vores 18 hullers bane og driving range. Arbejdet kommer til forløbe i det meste af 2017, og planen forventes præsenteret på et medlemsmøde i efteråret. Det daglige arbejde med masterplanen sker i et samarbejde mellem Philip Spogard og baneudvalget. Bestyrelsen er styregruppe for arbejdet og der er etableret en fokusgruppe med repræsentanter for klubber i klubben, sportsafdelingen og turneringsudvalget.

På denne side kan alle klubbens medlemmer skrive indlæg med synspunkter om banens udvikling. Baneudvalget vil løbende skrive om hvordan arbejdet skrider frem, og svare på konkrete spørgsmål som stilles af medlemmerne.

Alle indlæg skal være forsynet med medlemsnummer og navn.

Her er der et link til præsentation af masterplanen


Preben Kristiansen    
Baneformand

Comments powered by CComment

daendenosv