Her under er link til en række billeder fra begivenheder for  nyspillere.

Spil og spil juni 2017 link

Spil og spis i august link

Afslutning af sæsonen med spil og spis samt præmie uddeling. Link

Nisseturnering 4 dec. Link

daendenosv