Billeder fra enkelte nyspillerearrangementer i 2017.

Spil-og-Spis, juni 2017 link

Spil-og-Spis, august 2017 link

Sæsonafslutning 2017 med Spil-og-Spis og præmieuddeling. Link

Nissematch, 4 december Link