Sportsafdelingens Værdier og leveregler, Vision 2020, Organisation, samt mål og rammer for
Damer, herrer, junior-subelite og elitespillere

Vores værdier og leveregler

Vores værdier og leveregler

Respekt

§ Igennem bedre kendskab til hinanden respekterer vi, at vi er forskellige og har forskellige behov
§ Vi bevarer den gode tone og siger tingene som vi oplever dem

Fællesskab

§ Vi vil hinandens bedste
§ Vi inviterer alle med – store, små og på tværs af alder og køn

Engagement

§ Vi er åbne overfor inputs
§ Vi prioriterer klubaktiviteter og vores elitematcher

Ambitioner

§ Vi gør de indsatser der skal til for at nå vores mål
§ Vi støtter hinanden i bestræbelserne på at nå vores mål

Sportsafd. Vision og målsætning 2020

Hold  2017  2018  2019  2020
1 Herre  Forblive i div.      
1 Dame  Forblive i div.      
2 Herre Forblive i div.      
3 Herre Forblive i div.      
Senior Oprykning til 1 div  Top 3 i div  Top 3 i div  Top 3 i div
Veteran Top 3 i div.  Top 3 i div
  Top 3 i div   Top 3 i div
Super veteran Top 3 i div. Top 3 i div Top 3 i div Top 3 i div
         
Juniorer 2 hold i landsfinalen      

10 rangliste vinnere

og runder up

     
Handicap Golf

HGC skal til enhver tid være en af landets toneangivende golfklubber vedr. HandiGolf.

HGC skal til enhver tid være en golfklub hvor handicappede spillere føler sig velkomne

HGC skal fortsat markere sig med topplaceringer i nationale og internationale Special Olympicsturneringer.

HGC vil bestræbe sig på at få flere handicappede medlemmer

         

 

Sportsafd. Organisation 2017-18

Sportsafd. organisation 2017-18

  Heidi Carlsen Sportschef
  Head Pro Magnus Landström
  Klub Pro Nikolaj Erland Nissen
  Juniore  Lisa Drevsholt
  Hanne Galatius
  Juniore Carsten Schmidt
  Elite / Subelite Heidi Carlsen
  Senior / Veteraner Steen Milandt
  Region Golf Steen Milandt
  Handicap Golf Jesper Hvid

1. Formål

HGC sportsafdeling skal tiltrække, udvikle og fastholde talenter gennem et systematisk og struktureret bredde- og elitearbejde. Målet er at HGC i 2020 skal være blandt Danmarks førende golfklubber målt på sportslige resultater og i udviklingsarbejdet med unge spillere for hold såvel som individuelt.

Strategiske statements:

 • Vi ønsker at udvikle vores egne spillere i samarbejde med klubbens Pro Team, fra begynder til eliteniveau.
 • Vi er bevidste om at, bredden skaber eliten og at vi derfor skal have differentierede tilbud, tilpasset forskellige niveauer, aldersgrupper og ambitioner

2. Eliteansvarlig / Leder:

  Elitechef
  Holdkaptajn 1. Div. Herre
  Holdkaptajn 4. Division Herre
  Holdkaptajn kvalrækken Herre
  Holdkaptajn 2. Division Damer
  Lisa Drevsholt Holdkaptajn kvalrækken Damer
  Holdkaptajn 2. Division Senior
  Holdkaptajn 1. Division Veteran
  Steen Milandt Holdkaptajn 1 Division Super veteran
  Magnus Landström Chefpro
 

 

3. Elitespillere:

Hvilke forpligtigelser der omfatter hvilke spillere afhænger af hvilken spilleraftale man har.

4. Optagelse/Udslusning af brutto truppen

Ønsker en spiller at blive optaget i Elite Brutto Truppen, skal vedkommende rette henvendelse til Sportschefen Heidi Carlsen eller Chefpro Magnus Landström, som derefter, sammen, vil tage stilling til evt. optagelse og kategorisering af spilleren.

Træneren kan sætte spillere af Elite Brutto Truppen eller flytte en spiller til en anden kategori, såfremt spilleren ikke på tilfredsstillende måde opfylder krav til opstillede målsætninger, engagement, træningsflid, og socialt engagement.

5. Udtagelse af hold- opdateret 2017

Danmarksturneringen for Damer, Herrer, junior-subelite og elitespillere Helsingør Golf Club 2017

Antal Hold i Danmarks turneringen 2017

Hold

Holdkaptajn

Herre 1. division

Herre 3. division

Herre 4. division

Herre 2. div. Senior

Herre 1. div. Veteran

Herre 1. div. Super Veteran

Steen Milandt

Dame 1. division

Udtagelseskriterier for alle Divisions hold i HGC

Spilleniveauet op til divisionsweekenden, skal dokumenteres med resultater i turneringer.

Turneringer udenfor HGC vægtes generelt højere end klubmatcher/Elitematcher.

Alle spillere skal i ugerne op til divisionsmatch/udtagelses dato, indlevere mindst 2 scorekort fra turnering, elitematcher eller en udtagelsesmatch i HGC. Separate udtagelses matcher sættes op for de øvrige hold, hvis dette findes nødvendigt af SU. Datoerne til disse skal meldes ud senest 10 dage før denne match finder sted, af holdkaptajnen.

Alle skal have et EGA HCP på udtagelsesdagen.

Udtagelsen til de forskellige hold vil ske senest på følgende datoer

-       27. April

-        8. Juni

-        3. August

Udtagelseskriterier for junior elite og sub-elite

Resultat fra turneringer eller elitematch i HGC

Spillerens historik og erfaring har indflydelse på udtagelsen

Alder i forhold til spilniveau tages i betragtning

Social kompetence

Flid og deltagelse til træning

Udtagelseskriterier for ynglinge og seniorer

Resultat fra turneringer, udtagelsesmatcher i HGC

Spillerens historik og erfaring har indflydelse på udtagelsen

Flid og deltagelse til træning

Ansvarsfordeling mellem holdkaptajner og træner

Head-pro Magnus Landström har ansvar for udtagelse af spillere til de enkelte hold i samarbejde med Heidi Carlsen.

Holdkaptajnerne har ansvar for alt administration i forbindelse med håndtering af indmeldelse af spillere/afrapportering af resultater mm. i forbindelse med afholdelse af divisionsweekender.

Holdkaptajnerne har ansvar for kommunikation til spillere på eget hold mellem turneringerne og på selve turneringsdagene.

Det er desuden holdkaptajnens ansvar at følge op på eventuelle bemærkninger til spillere såfremt Head-pro har noget at bemærke. Eksempelvis manglende arrangement i forbindelse med træning, deltagelse i arrangementer m.m.

6. Træning og undervisning i sæsonen

Program for træning: 

Afbud:

 • Der skal gives afbud før træningsstart.
 • Afbud gives således at træner/holdledere kan sikre en effektiv afvikling af træningen.
 • Udeblivelse uden afbud vil blive ført i fremmøde journalen.

Individuelle lektioner

    • Spillere med spiller kontrakt vil have adgang til individuelle lektioner

Regelkundskab:

    • Der planlægges, inden sæsonstart, afholdelse af regelaften i klubben med fokus på hulspil.

Mandags Match

    • Med det formål at styrke det sociale aspekt, opfordres alle elitespillere til så ofte som muligt at tage del i elitematch.
    • I 2017 får spillerne mulighed for at spille elitematch om mandagen med udgang efter kl. 

Beskrivelse af Mandagsmatch / Elitematch.

Der spilles slagspil fra Hvid(Herre)/Blå(Damer). 

Tilmeldingen til alle turneringerne sker pr. Golfbox.

Juniorcoach ordning:

    • Det er en forventning at alle spillere med spillerkontrakt stiller sig til rådighed for HGC som juniorcoach. Ved sæsonstart aftales et forventeligt antal timer hvor spilleren står til rådighed efter aftale med træner og junioransvarlig
    • Elite spillerne opfordres altid til at tage sig af lovende juniorspillere. Det være sig via rådgivning på øvebanen eller spil på banen. Både mht. spilleerfaring, regel forståelse eller blot anvisning vedrørende opførsel på en golfbane.

 

8. Støtte til hold/Individuel.

Fortæring(Hold)

−    Under opdatering

−    Drikkevare og snacks medbringes fra HGC ved udebanekampe!

Godkendelse/udbetaling(Hold)

−    Udbetaling til fortæring finder sted via holdkaptajnen ud fra det afleverede budget.

−    Alle bilag skal afleveres senest 14 efter bilagsdato til sekretariatet.

Tilskud(Individuel)

For at opnå tilskud fra HGC, skal man opfylde gældende regler som er fastlagt fra Sportsafdelingen og have en underskrevet spilleraftale

9. Kommunikation og presse:

Formidling af resultater:

−    Slut resultater til DGU/aviser skal indrapporteres af holdkaptajnerne  

Indlæg til nyhedsbreve, og hjemmesiden:

Hvert enkelt hold – spillere/holdledere er ansvarlig for at der regelmæssigt indsendes indlæg til disse medier, ikke blot resultatformidling, men også interessante, spændende eller sjove begivenheder vedr. eliteafdelingens træning, matcher, mv.

Billeder modtages også.

Indlæg skal indleveres til Steen Milandt på følgende E-mail adresse: webmaster@milandt.eu

Al information til spillerne samt holdleder foregår via HGC’s hjemmeside, mail, Sms eller Facebook.

10. Etisk kodeks:

Opførsel generelt

-     Hvis en spillers opførsel ikke er korrekt ifølge golfens uskrevne etikette regler, kan spilleren sættes af holdet for en given periode, der kan uddeles en bøde (bødens størrelse vedtages af sportsudvalget) til spilleren. Fratrækkes spillertilskud. Ved gentagende tilfælde kan der gives karantæne i.flg DGU´s regler for disciplinærsager.

Alkohol politik – klub regi

−     Der må ikke nydes alkohol når en spiller repræsentere Eliten for HGC ved matcher, træning og events.

−     Efter endt match eller event er nydelse af alkohol med måde tilladt!

Alkohol politik - privat

−     Der skal henstilles til at, spillerne i Elite Brutto truppen lever op til det at være rollemodel i denne henseende. Det accepteres ikke at er påvirket, på spilledage! Dette gør sig gældende på banen og ved klubbens træningsfaciliteter.

Rygepolitik – klub regi.

−     Der henstilles til at, spillerne i Elite Brutto truppen tager hensyn til de andre spillere i truppen. Dette gør sig gældende på banen og ved klubbens træningsfaciliteter

Kommende arbejdsopgaver

HGC’s sportslige ledestjerne – visioner og målsætninger for de kommende år

Planlægge aktiviteter i 2018 for alle områder

Store sportslige events i 2018: DM juniorer, Wiibroe Cup, Kronborg Masters

daendenosv