Turbo kursus

Det hele på én weekend

Program Lørdag
Kl. 08.45     Velkomst
Kl. 09.00     Grundsving + langt spil
Kl. 10.00     Putting
Kl. 11.00     Pitch-slag
Kl. 12.00     Frokost
Kl. 12.45     Regel- og etiketteundervisning
Kl. 14.00     Spil på par 3-banen
Kl. 16.30     Evaluering

Program Søndag.
Kl. 09.00     Opvarmning og træning af langt spil
Kl. 10.00     Chip- og bunkerslag
Kl. 11.00     Fri træning/repetition
Kl. 12.00     Frokost og orientering om Helsingør Golf Club
Kl. 13.00     Opvarmning til og afvikling af slagprøve
Kl. 14.30     Spil på par 3-banen
Kl. 16.00     Afslutning og evaluering
Undervisningen varetages af Helsingør Golf Clubs klubtrænere og assistenter.

Tilmelding til kurset

daennosv