AabningSå blev sæsonen skudt igang i super vejr og rigtig god stemning på terrassen.
Vinderne blev:
A-rækken: Olivia Grønborg 35 points
B-rækken: August Svejstrup Guldberg 34 points
C-rækken: Jørn Christoffersen 36 points
CBA blev -2 reduktion only.
 
Forklaring: CBA beregningen sammenlignes det faktiske antal af spillere i feltet som opnår en score i eller bedre end bufferzonen, med det forventede antal spillere som ville opnå dette under normale forhold. Hvis det faktiske antal falder uden for forventningen justeres den enkelte spillers bufferzone. En justering kan resultere i 1) bufferzonen rykkes opad (hvis feltet har scoret mærkbart bedre end forventet, 2) bufferzonen rykkes nedaf (hvis feltet har scoret mærktbart værre end forventet eller 3) bufferzonen nedre grænse fjernes og kun scores bedre end handicap er tællende (dette benævnes “Reduction Only og er et udtryk for at forholdene er så langt fra det “normale” at det vil være unfair at forøge handicaps på denne baggrund). De mulige justeringer af bufferzonen er: +1, 0, -1, -2 eller -2/Reduction Only