Turneringsudvalget

Turneringsudvalget har mange forskellige opgaver, nogle af dem nævnes herunder:

  • Lægge et varieret program for sæsonens turneringer med hensyntagen til de ikke turneringsspillende medlemmer.
  • Publicere et turneringsprogram for sæsonen.
  • Udarbejde i detaljer skriftlige betingelser for samtlige turneringer og bekendtgøre disse.
  • Udpege en ansvarlig turneringsleder for hver enkelt turnering, og sikre korrekt afvikling af turneringerne.
  • Træffe aftaler med eventuelle sponsorer om præmier, reklamer, taler etc., eventuelt i samarbejde med informationsudvalget (under etablering)
  • Udarbejde forslag til lokale regler, markeringer og ordensforskrifter i samarbejde med baneudvalget.
  • Sætte banen til hver turnering sammen med baneudvalget og/eller green-keeperen
  • Sammen med handicapkomiteen at fastsætte, hvilke turneringer der er tællende og i øvrigt samarbejde med handicapkomiteen om registrering af scores.
  • Koordinere turneringsaktiviteterne med klubbens underafdelinger. (klub i klubber m.m.)
daendenosv